Transponder

GTRK BURYATIYA Yamal-401 @90.0E TEMP FTA 30-01-2020

GTRK BURYATIYA
Yamal-401 @90.0E
TP: 4051 R/H 5130
MPEG4/HD/TEMP FTA

GTRK BURYATIYA Yamal-401 @90.0E TEMP FTA 30-01-2020

Back to top button