Starsat T14 EXTREME V166 20-03-2020

Starsat T14 EXTREME V166 20-03-2020

ModelStarsat T14 EXTREME V166 20-03-2020
Wifi 3G USB & InternetOk
Cccam IPTV Oscam Gshare, NewCamOk
STB, Ali, VersionOk
Menu Code9876-1234-0000-1668
Software

You may also like...